Đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung xem xét ghi thêm nơi sinh vào hộ chiếu - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội - Ảnh: PHẠM THẮNG

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, ý kiến của cơ quan thẩm tra, sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 4.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Cụ thể trình Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào cấp cho công dân Việt Nam (quyết định của Quốc hội về nội dung này sẽ được thể hiện trong nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV).

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Đối với việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bố trí nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra vào sáng 7-11, kết hợp thảo luận ở tổ vào chiều 7-11, thảo luận ở hội trường vào ngày 9-11.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Trước đó tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng - An ninh vào ngày 1-11, đã thống nhất trình Quốc hội bổ sung thông tin "nơi sinh" trên hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Cụ thể tờ trình của Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu, bổ sung thông tin "nơi sinh" vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1-1-2023).

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Việc bổ sung thông tin "nơi sinh" vào trang nhân thân của hộ chiếu không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Bởi hiện nay trong mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, giấy thông hành hiện hành đã có mục thông tin "nơi sinh".

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Đây là thông tin bắt buộc công dân phải khai để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ quan cấp phát hộ chiếu có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu để in hộ chiếu

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Về vấn đề hộ chiếu mới không có nơi sinh dẫn đến khó khăn cho công dân trong quá trình nhập cảnh trong một số trường hợp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8-2022 đã cho biết sẽ sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” trang nhân thân hộ chiếu.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Xin Quốc hội cho phép chưa thông qua dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Nội dung thứ hai được điều chỉnh là trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 24-10 về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Cụ thể theo báo cáo của Chính phủ và báo cáo của Thường trực Ủy ban Xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và đề nghị Quốc hội cho phép chưa thông qua dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động, hoàn thiện dự thảo luật.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Rút việc biểu quyết thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại phiên họp chiều 14-11.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Đồng thời, điều chỉnh thời gian thông qua dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) từ ngày 11 sang 14-11.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến điều chỉnh chương trình kỳ họp từ ngày 7-11 đến khi bế mạc kỳ họp.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế

Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vẫn được bế mạc vào ngày 15-11 như chương trình đã được Quốc hội quyết định.

ĐềnghịQuốchộibổsungnộidungxemxétghithêmnơisinhvàohộchiế