Ấn Hoàng đế chi bảo bằng vàng.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Ngày 7/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản gửi Thủ tướng, đề nghị đồng ý chủ trương cho phép xã hội hóa để hồi hương ấn Hoàng đế chi bảo.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị huy động mọi nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Bảo tồn di sản Huế để thương lượng với nhà đấu giá ở Pháp nhằm kịp thời mua lại, hồi hương chiếc ấn Hoàng đế chi bảo.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Ngoài ra, địa phương vận động mạnh thường quân là tổ chức, cá nhân yêu quý di sản thương lượng, mua lại ấn Hoàng đế chi bảo để đưa về nước, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản quốc gia.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao phối hợp tỉnh này và các tổ chức, cá nhân thương lượng với nhà đấu giá, mua lại ấn để đưa về nước.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả
An Hoang de Chi bao anh 1

Ấn Hoàng đế chi bảo có giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Ấn Hoàng đế chi bảo do vua Minh Mạng đúc năm 1823 bằng vàng mười tuổi, nặng 282 lạng 9 tiền 2 phân (10,78 kg) với chức năng đặc biệt quan trọng gắn liền với các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn (vào các dịp khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, ban sắc thư cho nước ngoài...).

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Đây không chỉ là chiếc ấn vàng lớn nhất, đẹp nhất của triều Nguyễn mà còn là một cổ vật mang những giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử của Việt Nam trong giai đoạn cận - hiện đại.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong điều kiện hiện nay, việc bố trí ngân sách Nhà nước để mua lại ấn Hoàng đế chi bảo là khó khả thi, trong khi Quỹ Bảo tồn di sản Huế vừa được Chính phủ cho phép thành lập có cơ chế hoạt động linh hoạt, có hiệu quả rất cao trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công cuộc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản cố đô Huế.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Trước đó, nhà tổ chức đấu giá ở Pháp dự kiến đấu giá Hoàng đế chi bảo ngày 31/10. Tuy nhiên, ngày 28/10, Bộ trưởng VH-TT&DL Việt Nam có thư gửi Bộ trưởng Văn hóa Cộng hòa Pháp; và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng có thư gửi Tổng giám đốc UNESCO, đề nghị đưa ấn Hoàng đế chi bảo ra khỏi danh mục đấu giá cổ vật và tạo điều kiện để phía Việt Nam thương lượng và hồi hương.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả

Nhà đấu giá sau đó có thông báo dời phiên đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo đến ngày 10/11.

độngnguồnlựcxãhộihóađểhồihươngấnHoàngđếchibả