Học sinh tại Ohio (Mỹ) sẽ được kiểm tra chứng khó đọc vào năm tới. Ảnh: NYTimes.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

TheoDayton Daily News, luật trên đã được thông qua vào năm 2021, tuy nhiên, việc thi hành bị trì hoãn một năm trước khi có hiệu lực.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Sau khi tiến hành kiểm tra chứng khó đọc cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3, tất cả học sinh mẫu giáo sẽ được kiểm tra chứng khó đọc mỗi năm, tương tự với học sinh chuyển trường chưa được kiểm tra chứng khó đọc trước đó.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Bất kỳ học sinh nào từ lớp một đến lớp 6 đều có thể được đánh giá về chứng khó đọc nếu phụ huynh hoặc giáo viên có yêu cầu.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Chứng khó đọc là thuật ngữ chung chỉ các chứng rối loạn ảnh hưởng đến cách học sinh đọc, viết và đánh vần. Tiểu bang Ohio hy vọng việc kiểm tra chứng khó đọc sẽ giải quyết điểm số đọc thông thạo của học sinh (vốn đã giảm trên toàn tiểu bang trong thời kỳ đại dịch).

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Do luật mới, các học khu trên khắp Ohio buộc phải gửi giáo viên của họ đi đào tạo chuyên sâu về các tiêu chuẩn mới của chứng khó đọc. Các tiêu chuẩn phát triển mới hoàn toàn có thể thay đổi cách học khu tiếp cận việc đọc. Điều đó đồng nghĩa giáo viên phải có những tiêu chuẩn mới để học - vốn là gánh nặng cho một số học khu.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Bà Shannon Cox - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Montgomery County (Mỹ) - cho biết những học sinh không đọc thông viết thạo, gặp trở ngại như chứng khó đọc có thể gặp khó khăn trong quá trình học tập, khi các môn học như khoa học và lịch sử đòi hỏi phải đọc nhiều. Những học sinh đó có thể cần nhiều hỗ trợ hơn so với các học sinh khác.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Mục Giáo dục gợi ý những tựa sách hay cho những độc giả quan tâm đến vấn đề khám phá và phát triển bản thân.

ọcsinhtừmẫugiáođếnlớpởMỹsẽđượckiểmtrachứngkhóđọ

Xem thêm: Phát triển bản thân cùng sách

chung kho doc anh 1