Nokia C30 là smartphone đang giảm giá mạnh nhất của Nokia trong tháng 11 này.

Tháng 11/2022, cả ba mẫu điện thoại cơ bản của 4G, Nokia 110 4G và Nokia 215 4G đều không giảm giá, thậm chí còn tăng so với trước. Cụ thể, giá niêm yết tương ứng của bộ ba này đang là 750.000 đồng, 850.000 đồng và 950.000 đồng. Riêng các mẫu smartphone của hãng đều đang được giảm vài trăm ngàn đồng.

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Bảng giá điện thoại Nokia tháng 11/2022: Nokia C30 giảm gần 1 triệu đồng - 1

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia 105 4G.

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia G11 đang là một trong những mẫu smartphone giảm giá nhiều nhất với mức giảm 560.000 đồng (tháng trước giảm tới 700.000) đồng, còn 3,33 triệu đồng so với giá gốc 3,89 triệu đồng. Nokia G11 Plus cũng giảm 450.000 đồng cho cả hai model 3GB/32GB và 3GB/64GB, tương ứng còn 2,94 triệu đồng (giá gốc 3,39 triệu đồng) và 3,14 triệu đồng (giá gốc 3,59 triệu đồng). Riêng Nokia C30 giảm 960.000 đồng, còn 2,49 triệu đồng.

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Trong khi các mẫu Nokia C20 đang giảm giá 500.000 đồng, Nokia G10 giảm 500.000 đồng. Smartphone cao cấp nhất của hãng hiện này chỉ là Nokia G21 (4GB/128GB) có giá 3,89 triệu đồng sau giảm giá 400.000 đồng (giá gốc 4,29 triệu đồng).

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Bảng giá điện thoại Nokia tháng 11/2022: Nokia C30 giảm gần 1 triệu đồng - 2

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia G11 Plus.

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Bảng giá tham khảo tháng 10/2022:

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Sản phẩm

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
RAM/ROMGiá niêm yết (VNĐ)Giá ưu đãi (VNĐ)

Nokia 105 4G

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-

750.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-

Nokia 110 4G

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-

850.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-

Nokia 215 4G

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-

950.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-

Nokia 8210 4G

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-1.490.000-

Nokia 2660

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-1.590.000-

Nokia 5710

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
-1.790.000-

Nokia C20

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
2GB/32GB

2.490.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

1.990.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia C30

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
3GB/32GB

3.450.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

2.490.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia C31

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3GB/32GB

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
3.190.0002.790.000

4GB/128GB

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
3.690.0003.290.000

Nokia C21 Plus

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3GB/32GB

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

2.990.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

2.590.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3GB/64GB

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3.190.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

2.790.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia G11 Plus

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3GB/32GB

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
3.390.0002.940.000

3GB/64GB

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
3.590.0003.140.000

Nokia G11

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
4GB/64GB

3.890.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3.330.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia G10

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
4GB/64GB

3.690.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3.190.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

Nokia G21

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ
4GB/128GB

4.290.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

3.890.000

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

* Giá tham khảo ngày 4/11/2022.

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

ảnggiáđiệnthoạiNokiathángNokiaCgiảmgầntriệuđồ